NỘI DUNG, CÁCH ĐÁNH GIÁ THI ĐUA ĐỐI VỚI CÁC TỔ NĂM HỌC: 2012 - 2013

Gửi lên: 11/11/2012 23:58, Người gửi: Admin, Đã xem: 2658
NỘI DUNG, CÁCH ĐÁNH GIÁ THI ĐUA ĐỐI  VỚI CÁC TỔ
NĂM HỌC:  2012 - 2013
(Đánh giá theo tuần, đợt thi đua)


A/ NỘI DUNG THI ĐUA:

I. Thực hiện ngày, giờ công (60 điểm)
a. Yêu cầu: (như đối với cá nhân)
b. Cách cho điểm:
* Thưởng điểm cho tổ thực hiện ngày, giờ công cao (không có ngày nghỉ trong tuần) 10 điểm / 1tuần .
* Trừ điểm trong các trường hợp sau:
1. Nghỉ  việc không phép, bỏ giờ, quên giờ không lên lớp (nhà trường phải điều người dạy thay) trừ: 21 điểm/ 1 lần.
2. Đi muộn, về sớm ( không xin phép) từ 15 trở lên, trừ 15 điểm/ 1 lần.
    3. Giáo viên lên lớp muộn hoặc ra sớm từ 5 trở lên trừ 10 điểm/ 1 lần;
Từ 3     4  trừ 5 điểm / 1lần; Từ 1       2  thì tổ trưởng chuyên môn phải nhắc nhở.
4. Đối vơí các sinh hoạt chuyên môn và họp cơ quan:
- Vắng không có lý do: trừ 15 điểm/ 1 lần.
- Đi muộn trừ 10 điểm/ 1lần.
    5. Tự ý đổi giờ không báo cáo : trừ 30 điểm / 1 lần
II. Công tác chuyên môn: (100 điểm)
a. Yêu cầu: (như đối với cá nhân)
b. Cách cho điểm:
* Thưởng điểm cho các trường hợp sau:
1. Có giờ thực tập chuyên môn xếp loại giỏi: 5 điểm/ 1tiết.
2. Sử dụng các phương tiện hiện đại để nâng cao chất lượng giờ dạy: ( sử dụng máy chiếu Projector, Giáo án điện tử…): 5 điểm/ 1tiết.
* Trừ điểm thi đua:
1. Hồ sơ thiếu, không đúng quy định: trừ 15 điểm/ 1 lần .
2. Chấm, trả bài không đúng tiến độ: trừ 10 điểm/ 1 lần. Nếu giáo viên không trả bài cho học sinh mà chỉ đọc điểm, trừ:  15 điểm/ 1lần.
5. Vào điểm sai, chữa điểm không đúng quy định:  trừ 5 điểm/ 1 lần (nếu chữa đúng trừ 1 điểm/1lần)
6. Nếu kết quả thanh tra, thực tập chuyên môn xếp loại Yếu, trừ : 10 điểm/ 1lần.
7. Đối với GVCN lớp, nếu không triển khai công việc tới lớp, không quan tâm đến lớp, không kịp thời giải quyết các vụ việc trong lớp, trừ: 5 điểm/ 1lần.
III. Các công tác khác: (40 điểm)
a. Yêu cầu (như đối với các cá nhân)
b. Cách cho điểm:
* Thưởng điểm cho tổ viên nếu tổ có cá nhân đạt giải trong các cuộc thi thể thao, văn nghệ...do các đoàn thể tổ chức: 5 điểm/ 1giải.
* Trừ điểm trong các trường hợp:
     - Nếu không làm các công việc được giao, Nếu không tham gia các phong trào do các đoàn thể tổ chức, trừ:  10 điểm / 1lần.
- Nếu trang phục không đúng quy định khi đến trường, trong giờ làm việc, trừ: 5 điểm / 1lần.
    - Nếu vi phạm luật GT đường bộ, không đội mũ bảo hiểm khi đi môtô xe máy bị xử phạt trừ 15 điểm/1 lần.
    - Nếu vi phạm đạo đức nhà giáo: trừ 15 điểm/ 1 lần ( Bị nhắc nhở trước hội đồng nhà trường).
    - Hút thuốc lá trong trường: Trừ 10 điểm/ 1 lần ( Không quá 3 lần / năm học ). Nếu quá 3 lần không xét danh hiệu thi đua bậc cao.

B. TỔ CHỨC THEO DÕI , ĐÁNH GIÁ:

1. Tổ trưởng chuyên môn theo dõi, cuối tuần tổng hợp kết quả, xếp loại thi đua của tổ, nộp báo cáo cho Ban thi đua trước giờ họp giao ban ( đ/c Phan Thái )
2. Ban thi đua theo dõi các tổ, tổng hợp thông tin từ các bộ phận : tổ chuyên môn, các đoàn thể, cán bộ – giáo viên và quyết định.
* Xếp loại:
+ Loại A: Từ 160 điểm trở lên (không có nội dung nào bị trừ quá 1/2 số điểm, không mắc điểm trừ ở mục (1) nội dung I)
    + Loại B: Từ 140 điểm        159 điểm: không có nội dung nào bị điểm 0.
    + Loại C: Từ 100 điểm        139 điểm hoặc có nội dung bị điểm 0.
+ Loại D:  Còn lại
2. Cuối năm:
Danh hiệu thi đua của tổ dựa theo tiêu chuẩn thi đua khen thưởng của Bộ GD & ĐT kết hợp với xếp loại thi đua hàng tuần của tổ.
a. Tổ lao động xuất sắc:
- Đạt tiêu chuẩn thi đua khen thưởng của Bộ GD &ĐT.
- Các tuần thi đua 3/4 xếp loại A (còn lại XL: B, không có tuần XL: C )
b. Tổ lao động tiên tiến:
- Đạt tiêu chuẩn thi đua khen thưởng của Bộ GD &ĐT.
- Các tuần thi đua có từ 2/3 xếp loại A (không có tuần XL: D )
c. Tổ lao động hoàn thành nhiệm vụ:
- Các chỉ tiêu thi đua xếp loại C trở lên.
d. Tổ lao động không hoàn thành nhiệm vụ:
- Còn lại.
Ghi chú: Các trường hợp đặc biệt, BTĐ sẽ xem xét và quyết định.

BAN THI ĐUA
CÁCH ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI  THI ĐUA HÀNG THÁNG, CẢ NĂM
 ĐỐI  VỚI CÁ NHÂN CB - GV NĂM HỌC  2012 - 2013

I. Những nội dung cơ bản được đánh giá hàng tháng (theo chuẩn điểm 100)
1. Thực hiện ngày, giờ công lao động:  (30 điểm)
a. Yêu cầu:
- Thực hiện đầy đủ ngày, giờ công lao động. Nếu nghỉ phải có lý do chính đáng, được cấp có thẩm quyền quyết định hoặc có giấy xin phép được Ban giám hiệu đồng ý; khi nghỉ phải bàn giao công việc với tổ trưởng chuyên môn.
- Không đi muộn về sớm theo giờ quy định. Đối với các đồng chí làm việc theo giờ hành chính, khi đi công tác ngoài trường, phải được sự đồng ý và sự điều động của Ban giám hiệu hoặc tổ trưởng tổ Văn phòng.
b. Cách đánh giá:
- Tổng điểm:  30. Trong đó:
+ Loại tốt:  từ 25 – 30 điểm.
+ Loại khá: từ 20 – 24 điểm.
+ Loại TB: từ 15 – 19 điểm.
+ Loại Yếu: dưới 15 điểm.
- Trừ điểm đối với các trường hợp:
+ Tự ý đổi giờ không báo cáo: trừ 30 điểm / 1 lần
+  Nghỉ việc không phép (hoặc phép không hợp lệ) trừ: 12 điểm/ 1 ngày công.
+ Giáo viên bỏ giờ, quên giờ không lên lớp: trừ 12 điểm/ 1tiết.
    + Giáo viên, công nhân viên đi làm muộn, về sớm ( không có lý do) từ  15 trở lên trừ 10 điểm/ 1 lần; Lên lớp muộn hoặc ra sớm, từ 5 phút trở lên trừ 5 điểm / 1lần;
Từ 3 đến 4  phút trừ 2 điểm / 1 lần; Từ 1 đến 2   thì tổ trưởng chuyên môn nhắc nhở.
+ Đối với các sinh hoạt chuyên môn và họp cơ quan:
- Vắng không có lý do: trừ 10 điểm/ 1 lần.
- Đi muộn trừ 5 điểm/ 1lần
2. Công tác chuyên môn:  50 điểm:
a. Yêu cầu:
- Thực hiện tốt quy chế chuyên môn: Hồ sơ chuyên môn đủ, có chất lượng, bài soạn đủ, đúng quy định (về biểu mẫu, thời gian); Chấm trả bài, vào điểm đúng tiến độ, dự giờ đủ theo quy định.
- Tích cực tham gia phong trào thi đua “ Dạy tốt - Công tác tốt ”, đổi mới phương pháp giảng dạy thông qua các hoạt động soạn bài, lên lớp và kiểm tra đánh giá HS.
- Nêu cao ý thức trách nhiệm, đảm bảo kỷ cương, dân chủ trong công tác giảng dạy, chủ nhiệm.
- Tích cực chống các biểu hiện tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích, phát hiện học sinh ngồi nhầm lớp và có biện pháp khắc phục.
- Các báo cáo chuyên môn nộp đủ, đúng thời hạn.
- Tham gia đầy đủ, có tinh thần trách nhiệm đối với các hoạt động chuyên môn, các hoạt động ngoài giờ lên lớp mà tổ chuyên môn, nhà trường tổ chức.
- Đối với các đ/c ở bộ phận hành chính: Hoàn thành tốt công việc được giao, thực hiện đầy đủ các chế độ đối với giáo viên, cán bộ, công nhân viên và học sinh, bảo quản tốt cơ sở vật chất, các thiết bị dạy học, thu học phí và các khoản khác đầy đủ, đúng hạn.
- Đối với GVCN:  Quan tâm đến lớp, có biện pháp xử  lý kịp thời những vụ việc, triển khai đầy đủ các công việc của nhà trường tới lớp.
b. Cách đánh giá:
Tổng điểm:  50. Trong đó:
+ Loại tốt:  từ 40 – 50 điểm.
+ Loại khá: từ 35 – 39 điểm.
+ Loại TB: từ 25 – 34 điểm.
+ Loại Yếu: dưới 25 điểm.
* Nếu sai sót trong việc thực hiện quy chế chuyên môn:
+  Hồ sơ thiếu, không đúng quy định, nộp hồ sơ muộn: trừ 10 điểm/ 1 lần .
+  Chấm, trả bài không đúng tiến độ: trừ 5 điểm/ 1 lần.
+ Vào điểm sai, chữa không đúng quy chế:  trừ 3 điểm/ 1 lần (nếu chữa đúng trừ 1 điểm / 1lần)
+ Xếp loại văn hoá sai, trừ : 10 điểm/ 1lỗi
+ Nếu kết quả giờ dạy thực tập chuyên môn hoặc thanh tra xếp loại Yếu, trừ : 5 điểm / 1giờ.
+ Đối với giáo viên chủ nhiệm: Nếu không triển khai các công việc của nhà trường tới lớp chủ nhiệm hoặc không quan tâm tới lớp, không kịp thời giải quyết các vụ việc của lớp chủ nhiệm thì trừ 3 điểm/ 1 lần, xếp loại thi đua yếu thì trừ 2 điểm/ 1 tuần. Lớp có điểm thi đua cao nhất khối và xếp loại tốt được cộng 2 điểm/ 1 tuần.
*Thưởng điểm:
- Cá nhân có giờ thực tập xếp loại giỏi ( 2 điểm/ tuần) hoặc giờ dạy có sử dụng các phương tiện dạy học hiện đại đạt hiệu quả:  2 điểm/ 1tiết.
3. Các công việc khác: ( 20 điểm)
a. Yêu cầu:
- Chấp hành đầy đủ, nghiêm chỉnh chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy định của cơ quan, của khu tâp thể. Tham gia đầy đủ, nghiêm túc các buổi học tập nghị quyết...
- Có đạo đức, lối sống lành mạnh, gương mẫu, không vi phạm đạo đức nhà giáo, có ý thức xây dựng tập thể, đoàn kết nội bộ, giúp đỡ đồng nghiệp trong công việc và cuộc sống.
-   Tích cực tham gia và hoàn thành tốt các công việc được giao, tham gia nhiệt tình các hoạt động do công đoàn, Đoàn TN... phát động.
- Phối hợp tốt với nhà trường, gia đình, xã hội để giáo dục học sinh.
- Trong các hội nghị, lễ hội,  trang phục phải đúng quy định ( Lịch sự, đẹp)
- Không vi phạm các tệ nạn xã hội, luật an toàn giao thông, chấp hành tốt các quy định của cơ quan như giữ vệ sinh nơi làm việc, chấp hành nghiêm chỉnh luật ATGT, đội mũ bảo hiểm khi đi môtô, xe máy, để xe đúng quy định, bảo vệ tốt tài sản của nhà trường, không hút thuốc lá trong nhà trường.
 b. Cách đánh giá, cho điểm:
* Tổng điểm 20. Trong đó:
+ Loại tốt:  từ 16 – 20 điểm.
+ Loại khá: từ 14 – 15 điểm.
+ Loại TB: từ 10 – 13 điểm.
+ Loại Yếu: dưới 10 điểm.
* Trừ điểm trong các trường hợp sau:
- Nếu vi phạm đạo đức nhà giáo: Trừ 12 điểm/ 1 lần ( bị nhắc nhở trước Hội đồng)
- Nếu không làm các công việc được giao: Trừ 11 điểm/ 1 lần.
- Nếu không tham gia các buổi sinh hoạt của các đoàn thể: trừ 11 điểm/ 1 lần.         - Trong các ngày lễ hội, hội nghị nếu không thực hiện trang phục theo quy định, không để xe đúng nơi quy định, làm mất vệ sinh nơi làm việc, khu tập thể, ý thức bảo vệ của công không tốt...trừ 5 điểm/ 1 lần.
- Vi phạm luật ATGT, không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông bằng phương tiện môtô, xe máy bị xử phạt thì trừ 12 điểm/ 1 lần.
- Hút thuốc lá trong trường: Trừ 5 điểm/ 1 lần ( Không quá 3 lần / năm học ). Nếu quá 3 lần . 1 năm học không xét danh hiệu thi đua bậc cao.
* Thưởng điểm cho các cá nhân đạt giải trong các cuộc thi do các đoàn thể tổ chức (văn nghệ, thể thao...) 5 điểm/ 1giải.
II. Cách đánh giá, xếp loại:
Các đồng chí tổ trưởng chuyên môn phối hợp với các đ/c tổ trưởng công đoàn chịu trách nhiệm theo dõi, tổng hợp và xếp loại thi đua hàng tháng, cả năm đối với các cá nhân trong tổ và báo cáo kết quả trước ban thi đua vào các phiên họp cuối tháng, cuối năm ( báo cáo bằng văn bản theo biểu mẫu số ) cách đánh giá, xếp loại như sau:
1. Hàng tháng ( Xếp theo các loại A, B, C,D)
-  Loại A: Từ 80 điểm trở lên – Không có nội dung nào xếp loại trung bình.
-  Loại B: Từ 70 đến 79 điểm – không có nội dung nào xếp loại yếu.
-  Loại C: Từ 50 đến 69 điểm .
-  Loại D: Dưới 50 điểm.
2. Cả năm:
Đánh giá thi đua cuối năm học dựa vào các tiêu chuẩn thi đua, khen thưởng của Bộ GD - ĐT và kết hợp với xếp loại thi đua hàng tháng của các nhân. Cụ thể:
a. Đối với các danh hiệu bậc cao ( chiến sỹ thi đua các cấp).
     - Đạt các tiêu chuẩn thi đua khen thưởng của Bộ GD - ĐT.
- Các tháng thi đua đều được xếp loại A.
b. Đối với lao động tiên tiến:
- Đạt các tiêu chuẩn thi đua khen thưởng của Bộ GD - ĐT.
- Có3/4 số tuần xếp loại thi đua hàng tháng đạt loại A,không có tuần xếp loại C.
c. Xếp loại hoàn thành nhiệm vụ:
Xếp loại thi đua hàng tháng từ loại C trở lên, không có tháng nào xếp loại D.
d. Những trường hợp vi phạm nghiêm trọng 1 trong 3 nội dung trên đến mức phải thi hành kỷ luật hoặc xếp loại thi đua hàng tháng loại D thì xếp loại: Không hoàn thành nhiệm vụ.
-    Các trường hợp đặc biệt, Ban thi đua sẽ xem xét và quyết định.

                                                                         BAN THI ĐUA
BÁO CÁO THI  ĐUA CỦA TỔ
(Tuần từ:…………………….. đến ………………………)

Nội dung thi đua    Số lượt điểm trừ     Điểm cộng    Tổng điểm    Lý do điểm cộng và điểm trừ    
    21    15    10    5                
Thực hiện ngày giờ công

                                
Công tác chuyên môn


                                
Công tác khác

                                
Tổng số điểm:............. Xếp loại:.............
  Ngày…….tháng…...năm 201…
Tổ trưởng chuyên môn
     (Ký và ghi rõ họ tên)BÁO CÁO THI  ĐUA CỦA TỔ
(Tuần từ:…………………….. đến ………………………)

Nội dung thi đua    Số lượt điểm trừ     Điểm cộng    Tổng điểm    Lý do điểm cộng và điểm trừ    
    21    15    10    5                
Thực hiện ngày giờ công

                                
Công tác chuyên môn


                                
Công tác khác

                                
Tổng số điểm:............. Xếp loại:.............
  Ngày…….tháng…...năm 201…
Tổ trưởng chuyên môn
     (Ký và ghi rõ họ tên)

Tải về

Từ site Trang điện tử Trường THPT Đại Từ:
( Dung lượng: 87.00 KB )

  • Phiên bản: N/A
  • Tác giả: Ban thi đua nhà trường
  • Website hỗ trợ: N/A
  • Cập nhật: 13/11/2012 10:50
  • Thông tin bản quyền: N/A
  • Đã tải về:
    197
  • Đã thảo luận: 0
Đánh giá
Bạn đánh giá thế nào về file này?

Hãy click vào hình sao để đánh giá File