Kế hoạch thực tập sư phạm tại trường THPT Đại Từ

Gửi lên: 21/02/2011 22:03, Người gửi: Admin, Đã xem: 4852

Kế hoạch thực tập (Đoàn Đại học sư phạm)

1. Tuần 1: Từ 14/02/2011 đến 19/02/2011

- Ngày 14/02/2011: Gặp mặt học sinh và giáo viên.

                 + Ra mắt đoàn TTSP : Từ 7giờ đến 8 giờ

                 + Nghe báo cáo hoạt động của nhà trường : Từ 8 giờ đến 9 giờ

                 + Nghe báo cáo công tác chủ nhiệm và công tác đoàn: Từ 9 giờ đến 10 giờ

- Phân công giáo sinh làm công tác chủ nhiệm, công tác giảng dạy tại các lớp.

* Giảng dạy: 10A4,10A15;

                     11A1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,14,15     .

* Chủ nhiệm: Tại các lớp 10A4,10A15,11A1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,14,15    

- Ngày 15/02/2011 :

-  Họp ban chỉ đạo TTSP với giáo viên hướng dẫn từ 16 giờ 30' đến 17 giờ 10'

- Họp với giáo viên chủ nhiệm lớp, nhận lớp chủ nhiệm, lập kế hoạch công tác chủ nhiệm lớp từng tuần và cả đợt.

- Họp với giáo viên hướng dẫn giảng dạy, nhận thời khoá biểu, làm kế hoạch, dự giờ dạy mẫu các môn.

- 2/ Tuần 2: Từ ngày 21/02/2011 đến ngày 26/02/2011

- Tiếp tục dự giờ các giờ  dạy mẫu, làm công tác chủ nhiệm, dự giờ của giáo viên hướng dẫn.

- Xây dựng kế hoạch giảng dạy cho cả đợt.

- Giáo sinh chuẩn bị cho giờ lên lớp đầu tiên (Duyệt giáo án, tập giảng, giảng thử ...)

- Giáo viên hướng dẫn sơ bộ phân loại sinh viên ( Khá, TB, Yếu. . .) Báo cáo cho ban chỉ đạo thực tập sư phạm vào ngày 26/02/2011.

- Ngày 24/02/2011 sinh viên nộp kế hoạch chủ nhiệm  và kế hoạch hoạch giảng dạy cho ban chỉ đạo thực tập sư phạm.

3/ Tuần 3 + 4: Từ ngày 28/02/2011 đến ngày 12/03/2011.

- Thực hiện theo kế hoạch đã đề ra, lên lớp dạy theo thời khoá biểu. Giáo viên hướng dẫn đánh giá các giờ dạy đó.

- Ngày 08/3/2011 họp giáo viên hướng dẫn để rút kinh nghiệm.

4/ Tuần 5: Từ ngày 14/03/2011 đến ngày 19/03/2011

- Sinh viên thực hiện kế hoạch đề ra. Yêu cầu đánh giá được ít nhất 3/5 số giáo án cần thiết.                                                           

- Giáo viên hướng dẫn thông báo cho Ban chỉ đạo biết những sinh viên được xếp loại từ giỏi trở lên để ban chỉ đạo có kế hoạch dự giờ. . .

5/ Tuần 6: Từ ngày 21/03/ 2011 đến ngày 26/03/2011

- Tiếp tục thực hiện kế hoạch thực tập ( Sinh viên chuẩn bị kết thúc nội dung giảng dạy, giáo viên hướng dẫn chuẩn bị hoàn thành các văn bản đánh giá sinh viên…).

- Sinh viên chuẩn bị kế hoạch tổng kết đợt thực tập.

6/ Tuần 7: Từ ngày 28/03/ 2011  đến ngày 02/04/2011.

- Tiếp tục thực hiện kế hoạch đề ra. Sinh viên kết thúc nội dung giảng dạy.

- Giáo viên hướng dẫn tiếp tục hoàn tất các văn bản đánh giá cho sinh viên.

- Ban chỉ đạo hoàn thành các văn bản chung của đoàn thực tập sư phạm, hoàn chỉnh nhật ký thực tập sư phạm của sinh viên, chuẩn bị kế hoạch tổng kết thực tập sư phạm.

- Kết thức công việc thực tập sư phạm. Giáo viên hướng dẫn hoàn tất việc đánh giá thực tập chủ nhiệm, thực tập giảng dạy cho sinh viên, ghi phiếu đánh giá thực tập sư phạm chung.

- Tổng kết thực tập sư phạm.

- Ngày 02/04/2011: Sinh viên trở về trường Đại học sư phạm.


 

Kế hoạch thực tập (Đoàn Đại học khoa học)

1. Tuần 1: Từ 14/02/2011 đến 19/02/2011

- Ngày 14/02/2011: Gặp mặt học sinh và giáo viên.

                 + Ra mắt đoàn TTSP : Từ 7giờ đến 8 giờ

                 + Nghe báo cáo hoạt động của nhà trường : Từ 8 giờ đến 9 giờ

                 + Nghe báo cáo công tác chủ nhiệm và công tác đoàn: Từ 9 giờ đến 10 giờ

- Phân công giáo sinh làm công tác chủ nhiệm, công tác giảng dạy tại các lớp.

* Giảng dạy: 10A1,2,3,7,8,9

                     11A9,12,13     .

* Chủ nhiệm: Tại các lớp10A1,2,3,7,8,9 ,11A9,12,13     .

 - Ngày 15/02/2011 :

-  Họp ban chỉ đạo TTSP với giáo viên hướng dẫn từ 16 giờ 30' đến 17 giờ 10'

- Họp với giáo viên chủ nhiệm lớp, nhận lớp chủ nhiệm, lập kế hoạch công tác chủ nhiệm lớp từng tuần và cả đợt.

- Họp với giáo viên hướng dẫn giảng dạy, nhận thời khoá biểu, làm kế hoạch, dự giờ dạy mẫu các môn.

- 2/ Tuần 2: Từ ngày 21/02/2011 đến ngày 26/02/2011

- Tiếp tục dự giờ các giờ  dạy mẫu, làm công tác chủ nhiệm, dự giờ của giáo viên hướng dẫn.

- Xây dựng kế hoạch giảng dạy cho cả đợt.

- Giáo sinh chuẩn bị cho giờ lên lớp đầu tiên (Duyệt giáo án, tập giảng, giảng thử ...)

- Giáo viên hướng dẫn sơ bộ phân loại sinh viên ( Khá, TB, Yếu. . .) Báo cáo cho ban chỉ đạo thực tập sư phạm vào ngày 26/02/2011.

- Ngày 24/02/2011 sinh viên nộp kế hoạch chủ nhiệm  và kế hoạch hoạch giảng dạy cho ban chỉ đạo thực tập sư phạm.

3/ Tuần 3 : Từ ngày 28/02/2011 đến ngày 05/03/2011.

- Thực hiện theo kế hoạch đã đề ra, lên lớp dạy theo thời khoá biểu. Giáo viên hướng dẫn đánh giá các giờ dạy đó.

4/ Tuần 4: Từ ngày 07/03/2011 đến ngày 12/03/2011

- Tiếp tục thực hiện kế hoạch đề ra. Sinh viên kết thúc nội dung giảng dạy.

- Giáo viên hướng dẫn tiếp tục hoàn tất các văn bản đánh giá cho sinh viên.

- Ban chỉ đạo hoàn thành các văn bản chung của đoàn thực tập sư phạm, hoàn chỉnh nhật ký thực tập sư phạm của sinh viên, chuẩn bị kế hoạch tổng kết thực tập sư phạm.

- Kết thức công việc thực tập sư phạm. Giáo viên hướng dẫn hoàn tất việc đánh giá thực tập chủ nhiệm, thực tập giảng dạy cho sinh viên, ghi phiếu đánh giá thực tập sư phạm chung.

- Tổng kết thực tập sư phạm.

- Ngày 14/03/2011: Sinh viên trở về trường Đại học khoa học.


 

 

Tải về

  • Phiên bản: N/A
  • Tác giả: N/A
  • Website hỗ trợ: N/A
  • Cập nhật: 21/02/2011 22:03
  • Thông tin bản quyền: N/A
  • Đã tải về:
    30
  • Đã thảo luận: 0
Đánh giá
Bạn đánh giá thế nào về file này?

Hãy click vào hình sao để đánh giá File