KẾ HOẠCH THÁNG 8 NĂM 2011

Gửi lên: 30/07/2011 19:11, Người gửi: Admin, Đã xem: 634

 

KẾ HOẠCH THÁNG 8/2011

 1. Các mốc thời gian:

+ Tuần từ 01/8 đến 06/8/2011:

- Ngày 01/8/2011:  - Họp hội đồng từ 7 giờ 15 đến 9h00.

                              - Từ 9 giờ 00: Họp GVCN tại hội trường

- Ngày 02/8/2011: Tập trung học sinh theo đơn vị lớp, khối 11,12 buổi sáng, khối 10 buổi chiều

*Vị trí  tập trung và học:

- Khối 12: từ 12A1 đến 12A15 từ P1 đến 15

- Khối 11: từ 11A1 đến 11A15 từ P16 đến 30

- Khối 10: từ 10A1 đến 10A15 từ P16 đến 30

- Từ ngày 2/8 đến 6/8/2011 :Tổ chức ôn thi lại, thi lại, chấm, xét lên lớp cho học sinh thi lại và rèn luyện trong hè theo kế hoạch.

*Tổ chức cho học sinh lao động vệ sinh trường lớp

- Ngày 05/8/2011: Tập trung học sinh(có kế hoạch riêng)

* Chiều 5/8/2011: Xét lên lớp cho HS thi lại (BGH)

- Ngày 06/8/2011: Khám sức khỏe cho HS lớp 10

- Ngày 07/8/2011: Tổ chức cho con CBGV đạt thành tích trong học tập đi thăm quan

+ Tuần từ 08/8 đến 13/8/2011:

- Ngày 08/8/2011: Tập trung học sinh (có kế hoạch riêng)

-  Ngày 08/8/2011 đến 10/8/2011: Nhận đơn xin học lại nếu HS có nhu cầu.

- Ngày 8/8/2011: GVCN hoàn thành xếp loại của HS thi lại và rèn luyện hè, GVCN của khối 10,11 năm học 2010-2011 hoàn thành sổ điểm.

- Ngày 10/8/2011: BGH họp xét HS xin học lại, phê duyệt HB và sổ điểm.

- Từ 7h30 đên 11h00 ngày 09/8/2011 đên 12/8/2011: Họp tổ chuyên môn tổ chức các chuyên đề bồi dưỡng giáo viên (Phó hiệu trưởng và tổ trưởng CM chuẩn bị nội dung)

- Chuẩn bị hồ sơ cho năm học mới (BGH, tổ trưởng CM và VP chuẩn bị)

- Ngày 13/8/2011: Tập trung học sinh (có kế hoạch riêng)

- Ngày 12/8/2011: Duyệt HK cho HS rèn luyện hè (BGH, Ban thường vụ đoàn, GVCN có HS rèn luyện hè: GVCN chuẩn bị đầy đủ hồ sơ)

- Ngày 14/8/2011: Họp PHHS (K11,12 họp sáng, K10 họp chiều)

+ Từ ngày 15/8/2011 học văn hóa theo TKB và PPCT

+ Khối 12  và khối 11 học sáng: Khối 12 học từ P1 đến P15, khối 11 học từ P16 đến P30. Xe đạp để theo vị trí trong nhà xe.

+ Khối 10 học chiều: Từ 10A1 đến 10A15 học từ P16 đến P30, xe đạp để theo biển trong nhà xe

- Thời gian học: Buổi sáng từ 7h00, buổi chiều từ 12h30.

2.Công tác tổ chức:

+ Tổ chức thi tuyển giáo viên năm 2011, thực hiện luân chuyển GV theo qui định của Sở: (đ/c Trần Hưng)

+ Phân công giảng dạy, chủ nhiệm cho CBGV, xếp TKB để tuần từ 15/8/2011 bắt đầu học (đ/c Thanh Hiến)

+ Lên kế hoạch trả hồ sơ cho học sinh vào 10 ((đ/c Trần Minh)

+ Phân công dạy thay các môn còn thiếu GV, dạy thay CBGV đi tập huấn (đ/c Thanh Hiến)

+ Tiếp nhận học sinh xin học lại, xếp lớp cho học sinh xin học lại, chuyển ban của lớp 10 lên lớp 11(đ/c Trần Minh)

+ Công đoàn và đoàn thanh niên hoàn thiện chuyển sinh hoạt Đoàn và tiếp nhận đoàn viên Công đoàn mới ( đ/c Phan Thái, Vũ Oanh)

+ Làm hồ sơ cấp phép dạy thêm, học thêm (đ/c Trần Minh)

3.Công tác chuyên môn:

+ Thi lại và xét lên lớp. (đ/c Trần Minh)

+ Duy trì dạy thêm, học thêm tại trường (đ/c Trần Minh)

+ Hoàn thành học nghề, chuẩn bị hồ sơ thi nghề (đ/c Phan Thái)

+ Tập huấn nghiệp vụ chuyên môn cho GV mới trúng tuyển viên chức đợt 1/2011 (đ/c Trần Hưng)

+ Tổ chức các chuyên đề bồi dưỡng giáo viên trong các ngày từ 09/8 đến 12/8/2011.(đ/c Hiến, Minh và tổ trưởng)

4. Công tác tài chính:

+ Các tổ hoàn thành thống kê thừa giờ, bồi dưỡng HSG năm học 2010-2011 (tổ trưởng và kế toán)

+ Triển khai thu các khoản của học sinh trong năm học theo thỏa thuận (Hiệu trưởng-GVCN-thủ quĩ)

+ Giải quyết chế độ chi thường xuyên (kế toán, hiệu trưởng)

5. Cơ sở vật chất:

+ Hoàn thành làm bồn hoa, sửa chữa phòng máy vi tính, sắp xếp bàn ghế các phòng học, lao động vệ sinh khuôn viên trường (đ/c Phan Thái)

+ Chuẩn bị hồ sơ cho CBGV (sổ điểm, sổ đầu bài, lịch báo giảng....) (Văn phòng)

6. Các công việc khác:

+ Khám sức khỏe cho học sinh khối 10 (đ/c Phan Thái)

+ Tổ chức cho con CBGV đạt thành tích trong hoc tập đi thăm quan (đ/c Phan Thái)

                                                                                         

                                                                                               HIỆU TRƯỞNG                                                                                                         

 

 

 

   Trần Văn Hưng


KẾ HOẠCH CHUẨN BỊ CHO HỌC SINH KHỐI 10 NĂM HỌC 2011-2012

+ Thời gian tập trung của khối 10: 14h00 tại các phòng học.

+ Địa điểm: Từ lớp 10A1 đến 10A15 theo thứ tự từ phòng học số 16 đến số 30.

 1. Chiều ngày 2/8/2011: GVCN triển khai các nội dung sau:
 2. Điểm danh theo danh sách trúng tuyển, ghi rõ các học sinh vắng mặt (ghi rõ lý do)
 3. Cho học sinh ghi trích ngang theo mẫu (để làm học bạ)
 4. Thông báo các khoản thu đầu năm
 5. Cho HS đăng ký mua SGK theo mẫu (nộp lại ngay cuối buổi cho đ/c Thu)
 6. Đo đồng phục cho HS (có nhân công lên đo tại lớp)
 7. Cho học sinh học nội qui nhà trường và các điều cấm theo điều lệ trường THPT
 8. Cho học sinh ghi trích ngang danh sách gửi xe đạp và danh bạ điện thoại để liên hệ (theo mẫu)
 9.  Chiều  ngày 5/8/2011:  GVCN triển khai các nội dung sau:
 10. Điểm danh theo danh sách trúng tuyển, ghi rõ các học sinh vắng mặt (ghi rõ lý do)
 11. Thu tiền (theo mẫu)
 12. Bầu ban cán sự lớp (Lớp trưởng, lớp phó, tổ trưởng, HS giao nhận xe đạp, HS bảo quản cơ sở vật chất, bí thư chi đoàn lâm thời)
 13. Tiếp tục đo đồng phục cho HS (các HS chưa đo)
 14. Tiếp tục cho học sinh học nội qui gửi xe và các điều cấm theo điều lệ trường THPT
 15. Ghi phiếu khám sức khỏe đầu năm (theo phiếu)
 16. Ngày 6/8/2011: Khám sức khỏe cho HS và HS mua SGK tại thư viện

+ Từ 7h00 đến 11h30: Khám từ lớp 10A1 đến 10A9

+ Từ 14h00 đến 16h30: Khám từ lớp 10A10 đến 10A15

(HS nào khám xong sức khỏe thì xuống thư viện mua SGK)

 1.  Ngày 8/8/2011: GVCN triển khai các nội dung sau
 2.   Điểm danh theo danh sách trúng tuyển, ghi rõ các học sinh vắng mặt (ghi rõ lý do- cuối buổi báo cáo với đ/c Hưng các trường hợp HS nghỉ không lý do cả 3 buổi tập trung và những HS biết chắc chắn không đi học . GVCN không báo cáo coi như không có HS nghỉ học)
 3. GVCN thu tiền xong các khoản và  nộp cho thủ quĩ
 4. Nhắc HS đã đăng ký mua SGK mà chưa lấy sách thì xuống thư viện để nhận sách.
 5. Cho HS lao động vệ sinh trường lớp
 6. Thông báo HS chuẩn bị vở ghi, sách, tài liệu học tập, phương tiện đi lại để chuẩn bị học chính thức
 7. Ngày 13/8/2011:
 8. Học sinh đem theo bút để chép TKB
 9. Kiểm tra chất lượng đầu năm (Có kế hoạch riêng)
 10. Trả hồ sơ tuyển sinh vào 10 cho HS. Khi trả yêu cầu HS ký nhận, cuối buổi GVCN nộp lại ngay biểu mẫu trả hồ sơ cho VP quản lí để tránh nhầm lẫn
 11. Gửi giấy mời họp PHHS

6. Ngày 14/8/2011: Họp PHHS từ 14h

7. Ngày 15/8/2011: Học theo TKB

Ghi chú:

1/ Ngoài các buổi tập trung này ra thì mỗi lớp đi lao động 1 buổi trong tháng 8/2011 sẽ có kế hoạch trực tiếp

2/ Thời gian tập trung các buổi theo hiệu lệnh trống từ 14h00 đến 16h30, những buổi ít việc nhà trường sẽ thông báo sau.
KẾ HOẠCH CHUẨN BỊ CHO HỌC SINH KHỐI 11 NĂM HỌC 2011-2012

+ Thời gian tập trung của khối 11: 7h30 tại các phòng học.

+ Địa điểm: Từ lớp 11A1 đến 11A15 theo thứ tự từ phòng học số 16 đến số 30.

 1. Ngày 2/8/2011: GVCN triển khai các nội dung sau:
 2. Điểm danh theo danh sách HS đi tập trung, ghi rõ các học sinh vắng mặt (ghi rõ lý do)
 3. Thông báo các khoản thu đầu năm
 4. Thông báo lịch ôn tập và thi lại, có kế hoạch GD đạo đức những HS phải rèn luyện hè (nếu có)
 5. Cho HS đăng ký mua SGK theo mẫu (nộp lại ngya cuối buổi cho đ/c Thu)
 6. Đo đồng phục mùa hè (1 chiếc) cho HS (có nhân công lên đo tại lớp)
 7. Cho học sinh học nội qui nhà trường và các điều cấm theo điều lệ trường THPT
 8. Cho học sinh ghi trích ngang danh sách gửi xe đạp và danh bạ điện thoại để liên hệ (theo mẫu)
 9.  Ngày 5/8/2011:  GVCN triển khai các nội dung sau:
 10. Điểm danh theo danh sách, ghi rõ các học sinh vắng mặt (ghi rõ lý do)
 11. Thu tiền (theo mẫu)
 12. Bầu ban cán sự lớp (Lớp trưởng, lớp phó, tổ trưởng, HS giao nhận xe đạp, HS bảo quản cơ sở vật chất)
 13. Tiếp tục đo đồng phục cho HS (các HS chưa đo)
 14. Tiếp tục cho học sinh học nội qui gửi xe và các điều cấm theo điều lệ trường THPT

 

 1.  Ngày 8/8/2011: GVCN triển khai các nội dung sau
 2.   Điểm danh theo danh sách lớp ghi rõ các học sinh vắng mặt (ghi rõ lý do- cuối buổi báo cáo với đ/c Hưng các trường hợp HS nghỉ không lý do cả 3 buổi tập trung.
 3. Nhắc HS đã đăng ký mua SGK xuống thư viện để nhận sách.
 4. Cho HS lao động vệ sinh trường lớp
 5. Thông báo HS chuẩn bị vở ghi, sách, tài liệu học tập, phương tiện đi lại để chuẩn bị học chính thức
 6. Ngày 13/8/2011:
 7. GVCN thu tiền xong các khoản và  nộp cho thủ quĩ
 8. Học sinh đem theo bút để chép TKB
 9. Kiểm tra chất lượng đầu năm (theo kế hoạch riêng)
 10. Gửi giấy mời họp PHHS

5. Ngày 14/8/2011: Họp PHHS từ 7h30 đến 10h30

6. Ngày 15/8/2011: Học theo TKB

 

Ghi chú:

1/ Ngoài các buổi tập trung này ra thì mỗi lớp đi lao động 1 buổi trong tháng 8/2011 sẽ có kế hoạch trực tiếp

  2/ Thời gian tập trung các buổi theo hiệu lệnh trống từ 7h30 đến 10h00, những buổi ít việc nhà trường sẽ thông báo sau.
KẾ HOẠCH CHUẨN BỊ CHO HỌC SINH KHỐI 12 NĂM HỌC 2011-2012

+ Thời gian tập trung của khối 12: 7h30 tại các phòng học.

+ Địa điểm: Từ lớp 12A1 đến 12A15 theo thứ tự từ phòng học số 1 đến số 15.

 1. Ngày 2/8/2011: GVCN triển khai các nội dung sau:
 2. Điểm danh theo danh sách HS đi tập trung, ghi rõ các học sinh vắng mặt (ghi rõ lý do)
 3. Thông báo các khoản thu đầu năm
 4. Thông báo lịch ôn tập và thi lại, có kế hoạch GD đạo đức những HS phải rèn luyện hè (nếu có)
 5. Cho HS đăng ký mua SGK theo mẫu (nộp lại ngay cuối buổi cho đ/c Thu)
 6. Đo đồng phục mùa hè (1 chiếc) cho HS (có nhân công lên đo tại lớp)
 7. Cho học sinh học nội qui nhà trường và các điều cấm theo điều lệ trường THPT
 8. Cho học sinh ghi trích ngang danh sách gửi xe đạp và danh bạ điện thoại để liên hệ (theo mẫu)
 9.  Ngày 5/8/2011:  GVCN triển khai các nội dung sau:
 10. Điểm danh theo danh sách, ghi rõ các học sinh vắng mặt (ghi rõ lý do)
 11. Thu tiền (theo mẫu)
 12. Bầu ban cán sự lớp (Lớp trưởng, lớp phó, tổ trưởng, HS giao nhận xe đạp, HS bảo quản cơ sở vật chất)
 13. Tiếp tục đo đồng phục cho HS (các HS chưa đo)
 14. Tiếp tục cho học sinh học nội qui gửi xe và các điều cấm theo điều lệ trường THPT

 

 1.  Ngày 8/8/2011: GVCN triển khai các nội dung sau
 2.   Điểm danh theo danh sách lớp ghi rõ các học sinh vắng mặt (ghi rõ lý do- cuối buổi báo cáo với đ/c Hưng các trường hợp HS nghỉ không lý do cả 3 buổi tập trung)
 3. Nhắc HS đã đăng ký mua SGK xuống thư viện để nhận sách.
 4. Cho HS lao động vệ sinh trường lớp
 5. Thông báo HS chuẩn bị vở ghi, sách, tài liệu học tập, phương tiện đi lại để chuẩn bị học chính thức
 6. Ngày 13/8/2011:
 7. GVCN thu tiền xong các khoản và  nộp cho thủ quĩ
 8. Học sinh đem theo bút để chép TKB
 9. Kiểm tra chất lượng đầu năm, mỗi môn kiểm tra 15 phút (theo kế hoạch )
 10. Gửi giấy mời họp PHHS

5. Ngày 14/8/2011: Họp PHHS từ 7h30 đến 10h30

6. Ngày 15/8/2011: Học theo TKB

Ghi chú:

1/ Ngoài các buổi tập trung này ra thì các lớp 12 đi ôn thi nghề theo lịch riêng, mỗi lớp đi lao động 1 buổi trong tháng 8/2011sẽ có kế hoạch trực tiếp

  2/ Thời gian tập trung các buổi theo hiệu lệnh trống từ 7h30 đến 10h00, những buổi ít việc nhà trường sẽ thông báo sau.

KẾ HOẠCH KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM HỌC 2011-2012

(Trần Minh phụ trách kế hoạch kiểm tra chất lượng đầu năm)

Cử GV ra đề, phô tô đề lên lịch kiểm tra, cử người chấm bài, tổng hợp : Xong trước ngày 20/8/2011

 

 1. Dự kiến thời gian kiểm tra: Kiểm tra vào ngày tập trung đầu năm.
 2. Hình thức kiểm tra: Kiểm tra theo hình thức tự luận
 3. Thời lượng kiểm tra: Kiểm tra 15 phút
 4. Chương trình kiểm tra: Kiểm tra nội dung cuối học kỳ 2 của năm trước liền kề.
 5. Các khối: Cả 3 khối 10, 11, 12
 6. Các môn kiểm tra: Toán-Lý-Hóa- Sinh-Văn-Anh-Sử-Địa
 7. Cách thức tiến hành với từng khối: Mỗi lớp kiểm tra 3 môn
 8. Thời gian tổ chức kiểm tra: Kiểm tra vào ngày tập trung 13/8/2011

 

Tải về

 • Phiên bản: N/A
 • Tác giả: Trần Văn Hưng (tranhungdaitu@gmail.com)
 • Website hỗ trợ: N/A
 • Cập nhật: 30/07/2011 19:11
 • Thông tin bản quyền: N/A
 • Đã tải về:
  16
 • Đã thảo luận: 0
Đánh giá
Bạn đánh giá thế nào về file này?

Hãy click vào hình sao để đánh giá File